Tatvan

Sahil, Cumhuriyet Cd. NO:325, 13200 Tatvan/Bitlis

Makdis Pırlanta